TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Biz hakda

INJET HAKYNDA

1996-njy ýylda döredilen “Sichuan Injet Electric Co., Ltd.” senagat elektrik üpjünçiligi dizaýny we önümçilik kärhanasydyr.Şençzhenen bir Stockasynyň ösüş kärhanasy bazarynda 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda aksiýa kody: 300820 bilen hasaba alyndy. Kompaniýa milli ýokary tehnologiýaly kärhana, milli intellektual eýeçilik artykmaçlygy kärhanasy, milli ýöriteleşdirilen we täze "kiçi gigant" kärhana we Siçuan welaýatynda ilkinji 100 sany ajaýyp hususy kärhananyň biri.

_DSC2999.

Şijian
Tiaozhuan

Näme üçin bizi saýlaýar?

Bu kompaniýa milli ýokary tehnologiýaly kärhana, milli intellektual eýeçilik artykmaçlygy kärhanasy, milli ýöriteleşdirilen we täze "kiçi ägirt" kärhana we Siçuan welaýatynda ilkinji 100 ajaýyp hususy kärhananyň biridir.

30%

Gözleg we barlag işgärleriniň paýy

6% ~ 10%

Ylmy gözleg maýa goýumlarynyň paýy

270

Toplanan patentler

26

Senagat tejribesi

kompaniýa-5-300x183
kompaniýa-6-300x184
kjhgy-300x197
kompaniýa-4-300x197

KOMPANI PRA PROFILI

Kompaniýa, Hytaýyň esasy tehniki enjamlary öndürýän bazasy, Siçuan welaýatynyň Deýang şäherinde ýerleşýär, meýdany 80 mu.20 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýa hemişe garaşsyz gözleg işlerine we üznüksiz täzeliklere ünsi jemläp, gözleg işlerine we elektrik gözegçiligi elektrik üpjünçiligi we ýörite elektrik üpjünçiligi bilen görkezilen senagat elektrik enjamlaryny öndürmäge ünsi jemledi.Önümler nebit, himiýa senagaty, metallurgiýa, tehnika, gurluşyk materiallary we fotoelektrik, ýadro energiýasy, ýarymgeçiriji we daşky gurşawy goramak ýaly täze döreýän pudaklarda giňden ulanylýar.

TEHNOLOGI R&A Ylmy barlaglar

“Injet Electric” elmydama elektrik elektron tehnologiýasynyň amaly gözleglerine ünsi jemleýär we kärhanany ösdürmegiň çeşmesi hökmünde tehnologiki innowasiýalary talap edýär.Kompaniýa welaýat kärhanalarynyň tehnologiýa merkezleri, şäher in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezleri we şäher akademik hünärmenleriniň iş stansiýalary ýaly ylmy gözleg platformalaryny döretdi.Tehnologiýa merkezi apparat dizaýny, programma üpjünçiligi dizaýny, gurluş dizaýny, önüm synagy, in engineeringenerçilik dizaýny, intellektual eýeçiligi dolandyrmak we beýleki hünär ugurlaryny öz içine alýar we birnäçe garaşsyz barlaghanalary döretdi.

kompaniýa-14
kompaniýa (9)
kompaniýa (8)

hgfd

Kärhana medeniýeti

Görüş

Dünýä derejesindäki elektrik enjamlaryny üpjün ediji bolmak

Wezipe

Müşderi üçin iň uly bahany döretmek üçin bäsdeşlik önümleri bilen üpjün ediň

Gymmatlyklar

Kanagatly müşderi, yhlasly we ygtybarly, agzybirlik we hyzmatdaşlyk, innowasiýa we kämillik, zähmetsöýer, netijeli ýerine ýetiriş

Habaryňyzy goýuň