TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Steelörite polat

Steelörite polat

TPH seriýaly güýç gözegçisi demir we polat pudagynda elektrik ýyladyş ulgamyna üstünlikli ulanyldy.Elektrik ýyladyş ulgamy pes woltly paýlaýyş şkafy bilen işleýär.380V elektrik üpjünçiligi, tok öçüriji we çalt predohranitel arkaly güýç gözegçisine girýär.Kuwwat gözegçiligi ýyladyş peçindäki gyzdyryjydan güýç çykarýar.Elektrik ýyladyş ulgamynyň kuwwatyny sazlaýjy birligi hökmünde, güýç gözegçisi çykýan elektrik güýjüni netijeli we takyk dolandyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, ýokary kompýuter ulgamyndan temperatura ýapyk aýlaw gözegçiligini amala aşyrmak üçin signal alýar.Highokary kadalaşdyryş takyklygy, gowy temperatura gözegçilik effekti we köp periferiýa interfeýsleri bar.

Habaryňyzy goýuň