TEL: +86 838-2900585 / 2900586

DPS20 seriýaly IGBT kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Polietilen (PE) basyş ýa-da basyşsyz turbalaryň elektrofuziýa we rozetka birikmesi üçin ulanylýan ýörite enjamlar.

DPS20 seriýaly IGBT elektrik birleşdirme kebşirleýiş enjamy ýokary öndürijilikli DC elektrik birleşdirme kebşirleýiş enjamy.Enjamlaryň çykyşyny has durnukly we ygtybarly etmek üçin ösen PID dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär.Adam bilen kompýuteriň özara täsir interfeýsi hökmünde uly göwrümli LCD ekrany birnäçe dili goldaýar.Daşary ýurtdan getirilen IGBT moduly we çalt dikeldiş diody çykyş güýji enjamlary hökmünde saýlanýar.Bütin enjam kiçi göwrümli, ýeňil agramly we energiýa tygşytlaýjy aýratynlyklara eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Önüm aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Bize e-poçta iberiň

Modeliň spesifikasiýasy:

DPS20-2k2
Bahalandyrylan güýç 2.2 KW
Bahalandyrylan tok 45A
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 55V
Kebşirleýiş spesifikasiýasy Dn20-200
L * W * H. 352 * 188 * 341
Agram 9.0KG
Meýletin funksiýa S: ýaragy skanirlemek G: GPS ýerleşişi P: daşarky printer

Tehniki parametr

Giriş naprýa .eniýesi 2ΦAC220V ± 20%
Giriş ýygylygy 40 ~ 65Hz
Dolandyryş tertibi Yzygiderli naprýa .eniýe we hemişelik tok
Elektrik mukdarynyň yzygiderli takyklygy ≤ ± 0,5%
Wagt gözegçiliginiň takyklygy ≤ ± 0,1%
Temperaturany ölçemegiň takyklygy ≤1%
Daşky gurşawyň temperaturasy -20 ~ 50 ℃
Saklaýyş temperaturasy -30 ~ 70 ℃
Çyglylyk 20% ~ 90% RH, kondensasiýa ýok
Wibrasiýa Violent 0.5G zorlukly yrgyldy we täsir etmezden
Belentlik 1000M-den az;GB / T3859.2-2013 laýyklykda 0001000m de-stawka

Funksiýa aýratynlyklary

Programmalaşdyrylan kebşirleme funksiýasy: dürli turba armaturlarynyň kebşirleýiş talaplaryny kanagatlandyryp bilýän köp basgançakly programmirlenen kebşirlemegi goldaň.
Maglumatlary saklamak funksiýasy: kebşirleýiş ýazgylaryny, in engineeringenerçilik kodlaryny, turba armatur maglumatlary we ş.m.
USB interfeýs funksiýasy: USB maglumatlary import we eksport funksiýasy
Turbalary skanirlemek funksiýasy: ISO 13950-2007 laýyk gelýän 24 bit ştrih koduny skanirläp biler (islege görä)
Çap etmek funksiýasy: kebşirleýiş ýazgysy printer tarapyndan çap edilip bilner (islege görä)
GPS ýerleşiş funksiýasy: kebşirlemegiň uzynlygyny we giňligini görkezip biler (islege görä)

Önüm aýratynlyklary

Dürli parametrleri sazlamak, ýüze çykarmak we kämil gorag funksiýalary
Hytaý, Iňlis, Ispan we Polýak dillerini goldaň
20% giň woltly giriş, meýdandaky agyr iş şertlerine doly uýgunlaşyň
Elektrik üpjünçiliginiň duýdansyz üýtgän ýagdaýynda çalt çykyş wagty we gowy durnuklylyk
Kebşirlemek üçin armaturlary awtomatiki alyň
Ykjam gurluş, ýeňil agram, ýer däl gurluşyk üçin amatly

Giňeldiş

DPS20 seriýaly elektrik birleşmesikebşirleýji maşynEsasy tehnologiýany ulanyp we köp ýyllyk dizaýn tejribesini birleşdirip, Injet tarapyndan işlenip düzülen polietilen (PE) basyşyny ýa-da basyş däl turbalary elektrik birleşdirmek üçin ýörite enjamdyr.Elektrik birleşdiriji kebşirleýiş maşynynyň ähli öndürijilik görkezijileri halkara standartyna (ISO12176-2) laýyk gelýär ýa-da ondan ýokarydyr, we esasy PE turbalaryna laýyk gelýän öndürijiler we PE turba gurluşyk bölümleri üçin ideal goldaw enjamydyr.

Model spesifikasiýasy

DPS20-3k5
Bahalandyrylan kuwwat: 3.5KW
Bahalandyrylan tok: 55A
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 75V
Kebşirleýiş spesifikasiýasy: Dn20-315
L * W * H: 352 * 188 * 341
Agramy: 9.5KG
Meýletin funksiýa: S: skaneri okaýan G: GPS ýerleşişi P: daşarky printer● Baý parametr sazlamak, ýüze çykarmak we kämil gorag funksiýalary
Chinese Hytaý, Iňlis, Ispan, Polýak dillerini goldaň
● 20% giň woltly giriş, meýdandaky agyr iş şertlerine doly uýgunlaşyň
Out Çykyşyň jogap wagty çalt we elektrik üpjünçiligi birden üýtgese durnuklylyk gowy
P Kebşirlemek üçin turba armaturlaryny awtomatiki alyň
Grounderiň daşynda gurluşyk üçin amatly ykjam gurluş we ýeňil agram

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    Habaryňyzy goýuň