TEL: +86 838-2900585 / 2900586

Haryt

Aýratyn önümler

TPH10 seriýaly güýç dolandyryjysy

Jemleýji iberişler, ýyllyk iberişler.
CE şahadatnamasy bilen.Costokary çykdajy.
Emläk tehnologiýasy.Gurmak we işlemek aňsat.

PD seriýaly programma moduly

Adaty korpus dizaýny, on müň derejeli gözegçilik takyklygy, ýokary güýç faktory, pes garmoniki.
Energyokary netijelilik energiýasyny tygşytlamagyň 90% -den gowragy.

DPS20 seriýaly IGBT kebşirleýji maşyn

DPS20 seriýaly IGBT kebşirleýji maşyn

Adaty korpus dizaýny, on müň derejeli gözegçilik takyklygy, ýokary güýç faktory, pes garmoniki.
Energyokary netijelilik energiýasyny tygşytlamagyň 90% -den gowragy.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üstünlikleri

Önümlerimizde ýokary hilli we karz bar, bize köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bileris.

Hyzmat

Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Hil

Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Habaryňyzy goýuň