TEL: +86 838-2900585 / 2900586

PDA105 seriýaly janköýer sowadyjy programmirläp bolýan DC elektrik üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

PDA105 seriýaly programmirläp bolýan elektrik üpjünçiligi afanaty sowatmakHighokary takyklyk we durnuklylyk, çykyş güýji ≤ 5kW, çykyş naprýa 8eniýesi 8-600V we çykyş tok 5.5-600A.1U standart şassi dizaýnyny kabul edýär.Önümler ýarymgeçiriji önümçiliginde, lazerlerde, magnit tizlendirijilerinde, barlaghanalarda we ýokary talaplary bolan beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

● IGBT inwertor tehnologiýasy we dolandyryş ýadrosy hökmünde ýokary tizlikli DSP

● Dowamly naprýa / eniýe / hemişelik tok awtomatiki kommutasiýa

Digital Sanly kodlaýjynyň üsti bilen naprýa .eniýäniň we tokyň ýokary takyklygy

● Standart RS485 aragatnaşyk, goşmaça aragatnaşyk usullary

External Daşarky analog programmirläp bolýan we gözegçiligi goldaň (0-5V ýa-da 0-10V)

Multiple Birnäçe enjamyň parallel işlemegini goldaň


Önümiň jikme-jigi

model saýlamak

amaly

Haryt bellikleri

Bize e-poçta iberiň

Spesifikasiýa parametrleri

Öndürijilik görkezijisi
Öwürmek netijeliligi 84% ~ 90% (doly ýük)
Kuwwat faktory 0.9 ~ 0.99 (doly ýük)
ppm / ℃ (100% RL) Temperatura koeffisiýenti 100
Umumy ölçegler 0.75kW ~ 5kW, 1U1U şassi ; 10kW ~ 15kW, 2-3U 2-3U şassi
Sowadyş tertibi Janköýeriň sowadylmagy
Yzygiderli naprýa .eniýe tertibi
(20MHz) mVp-p Sesi 70 100 130 150 175 200 300 400
(5Hz-1MHz) mVrms Ripple 30 35 35 35 65 65 65 65
V Maks.kompensasiýa naprýa .eniýesi ± 3V
(100% RL) 5 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 1 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
(10% ~ 100% RL) adük sazlamagyň tizligi 5 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 3 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
(100% RL) Durnuklyk 1 × 10-4(7.5 ~ 80V), 5 × 10-5(100 ~ 250V)
Yzygiderli häzirki tertip
(20MHz) mVp-p Sesi 70 100 130 150 175 200 300 400
(5Hz ~ 1MHz) mVrms Ripple 30 35 35 35 65 65 65 65
(100% RL) Giriş sazlaýyş tizligi 1 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 5 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
(10% ~ 100% RL) adük sazlamagyň tizligi 3 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 5 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
8s (100% RL) DCCT durnuklylygy 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A ~ 500A)

Sorag-jogap

1. Öz önümleriňizi kesgitläp bilersiňizmi?Elbetde, öz LOGO, işimiz we önümiň yzarlanyşy bar, şonuň üçin önümlerimizi takyk kesgitläp bileris.

2. Satuw toparynyň agzalary kimler?Bizde esasan pudak direktorlaryna, pudak dolandyryjylaryna, satuw direktorlaryna, satuw dolandyryjylaryna we ş.m. bölünen ullakan satuw toparymyz bar.

3. Şereketiňiziň iş wagty näçe?Iş wagtymyz dynç günleri 8: 30-12: 30, 13: 30-17: 30.

4. Şereketiňiz sergä gatnaşdymy?Olar näme?Her ýyl Şanhaý fotowoltaik sergisi, Şanhaý ýarymgeçiriji sergisi, titan senagaty sergisi, Hytaý halkara uglerod materiallary konferensiýasy, Hytaýyň halkara energiýa saklaýyş konferensiýasy we ş.m. ýaly köp sanly pudaklaýyn konferensiýalara we sergilere gatnaşdyk.PDA105 seriýaly janköýer sowadyjy programmirläp bolýan elektrik üpjünçiligi spesifikasiýasy
Model PDA105
Ölçegi 1U
Kuwwat 3.3kW 5kW
Giriş naprýa .eniýesi (VAC) 1ØC176-265V (S2) 3ØC342-460V (T4)
3ØC176-265V (T2)
Bahalandyrylan naprýa .eniýe (VDC) Bahalandyrylan çykyş tok
8 400 600
10 330 500
12.5 265 400
15 220 333
20 165 250
25 130 200
30 110 170
40 85 125
50 66 100
60 55 85
80 42 65
100 33 50
125 26 40
150 22 34
200 17 25
250 13 20
300 11 17
400 8.3 13
500 6.6 10
600 5.5 8.5

Ondarymgeçiriji lazer Tizlendiriji energyokary energiýa fizika enjamlary barlaghanasy Synag pudagy

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň