TEL: +86 838-2900585 / 2900586

PDA315 seriýaly janköýer sowadyjy programmirläp bolýan DC elektrik üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

PDA315 seriýaly programmirläp bolýan elektrik üpjünçiligi afanaty sowatmakHighokary takyklyk we ýokary durnuklylyk bilen elektrik togy.Çykyş güýji ≤ 15kw, çykyş naprýa 8eniýesi 8-600V, çykyş tok 25-1800A.3U standart şassi dizaýnyny kabul edýär.Önümler ýarymgeçiriji önümçiliginde, lazerlerde, magnit tizlendirijilerinde, barlaghanalarda we ýokary talaplary bolan beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

● IGBT inwertor tehnologiýasy we dolandyryş ýadrosy hökmünde ýokary tizlikli DSP
● Dowamly naprýa / eniýe / hemişelik tok awtomatiki kommutasiýa
Digital Sanly kodlaýjynyň üsti bilen naprýa .eniýäniň we tokyň ýokary takyklygy
● Standart RS485 aragatnaşyk, goşmaça aragatnaşyk usullary
External Daşarky analog programmirläp bolýan we gözegçiligi goldaň (0-5V ýa-da 0-10V)


Önümiň jikme-jigi

Saýlaw

amaly

Haryt bellikleri

Bize e-poçta iberiň

Spesifikasiýa parametrleri

Öndürijilik görkezijisi
Öwürmek netijeliligi 84% ~ 90% (doly ýük)
Kuwwat faktory 0.9 ~ 0.99 (doly ýük)
ppm / ℃ (100% RL) Temperatura koeffisiýenti 100
Umumy ölçegler 0.75kW ~ 5kW, 1U, 1U şassi ; 10kW ~ 15kW, 2-3U, 2-3U şassi
Sowadyş tertibi Janköýeriň sowadylmagy
Yzygiderli naprýa .eniýe tertibi
(20MHz) mVp-p Sesi 70 100 130 150 175 200 300 400
纹波 (5Hz-1MHz) mVrmsRipple 30 35 35 35 65 65 65 65
V Maks.kompensasiýa naprýa .eniýesi ± 3V
(100% RL) Giriş sazlaýyş tizligi 5 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 1 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
(10% ~ 100% RL) adük sazlamagyň tizligi 5 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 3 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
8s (100% RL) durnuklylyk 1 × 10-4(7.5 ~ 80V), 5 × 10-5(100 ~ 250V)
Yzygiderli häzirki tertip
(20MHz) mVp-p Sesi 70 100 130 150 175 200 300 400
(5Hz ~ 1MHz) mVrmsRipple 30 35 35 35 65 65 65 65
(100% RL) Giriş sazlaýyş tizligi 1 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 5 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
(10% ~ 100% RL) adük sazlamagyň tizligi 3 × 10-4K 10kW aşakda 10kW) 5 × 10-4K 10kW-dan ýokary 10kW)
8s (100% RL) DCCT durnuklylygy 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A ~ 500A)

Sorag-jogap

1. Satuw toparynyň agzalary kimler?Bizde esasan pudak direktorlaryna, pudak dolandyryjylaryna, satuw direktorlaryna, satuw dolandyryjylaryna we ş.m. bölünen ullakan satuw toparymyz bar.

2. Önümleriňiziň aýratyn klassifikasiýalary haýsylar?Önümlerimizi takmynan güýç gözegçisi, AC / DC elektrik ulgamy, DC elektrik moduly, programmirlenen DC elektrik üpjünçiligi, orta we ýokary ýygylykly induksiýa elektrik üpjünçiligi, RF elektrik üpjünçiligi, tüýdük elektrik üpjünçiligi, ýokary woltly DC elektrik üpjünçiligi, ýokary- naprýa .eniýe impulsynyň elektrik üpjünçiligi, mikrotolkun tok üpjünçiligi, kuwwatyň hili, hereketlendiriji, ýygylyk öwrüjisi, elektrik birleşdiriji kebşirleýji maşyn we ş.m.

3. Önümleriňiziň pudakdaky reýtingi nähili?Fotowoltaik pudagyna 2005-nji ýylda giripdik, indi bolsa fotoelektrik kremniniň material üpjünçiliginiň bazar paýynda birinji orunda durýarys.

4. Şereketiňizde haýsy işgäriň peýdasy bar we sosial jogapkärçiligiňizi görkezip biler?Kompaniýanyň ähli işgärleri bäş ätiýaçlandyryş we bir fond, dynç günleri, mugt işgär naharlary, dynç alyş pul sowgatlary, toý nagt sowgatlary, doglan gün pul sowgatlary we beýleki ýeňilliklerden peýdalanýarlar.PDA315 seriýaly janköýer sowadyjy programmirläp bolýan elektrik üpjünçiligi spesifikasiýasy
Model PDA315
Ölçegi 3U
Kuwwat 15kW
(VAC) Giriş naprýa .eniýesi 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4)
(VDC) Bahalandyrylan naprýa .eniýe Bahalandyrylan çykyş tok
8 1800
10 1500
12.5 1200
15 1000
20 750
25 600
30 500
40 375
50 300
60 250
80 190
100 150
125 120
150 100
200 75
250 60
300 50
400 38
500 30
600 25

Ondarymgeçiriji
Lazer
Tizlendiriji
Energyokary energiýa fizika enjamlary
Laboratoriýa
Synag pudagy

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň